Dvořák architekti s.r.o. je architektonická kancelář založena na jaře 2004 Janem Dvořákem. Společnost provádí architektonická a technická řešení pro kompletní zástavbu, budovy a jejich infrastrukturu včetně všeobecného a specializovaného stavebního poradenství. Činnosti zahrnuje poradenství při výběru pozemku, vypracování návrhu stavby spolu s posouzením ekonomie projektu, zpracování komplexní projektové dokumentace, organizaci výběrového řízení, i aktivita spojené s vlastní realizací objektu.
Náš komplexní přístup k projektování staveb je spojen se silnou snahou najít dlouhodobě cenově nejefektivnější řešení. Společně s klientem vypracujeme řešení, které vyhovuji vstupním požadavkům a představám.
Jan Dvořák byl spoluzakladatelem společnosti di5 architekti inženýři s.r.o. a od jejího založení na jaře 1997 do konce roku 2003 jejím spolumajitelem a hlavním architektem. Jan Dvořák je od roku 1998 členem České komory architektů (ČKA), kde v letech 2004 až 2012 vykonával funkci stavovského soudce.

 

Novostavba rodinného domu. Praha.
2011-2017.